Formularz zgłoszeniowy Szkoła Coachów „The Art and Science of Coaching” – Warszawa

WUJ_logo_min

Zgłoszenie udziału w Szkole Coachów w Warszawie

Termin

Moduł I: 3-6 listopada 2018
Moduł II: 1-4 grudnia 2018
Moduł III: 17-20 stycznia 2019
Moduł IV: 16-19 lutego 2019

Cena

Erickson Coaching International i Wszechnica UJ zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów edycji i nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności finansowej względem Uczestników.

Dane Uczestnika

Faktura

Dane do przelewu:

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.,
ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków
Alior Bank S.A., Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa
nr rachunku: 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu.

Inne informacje

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wniesienie opłaty w wysokości 500 PLN, tj. 615 PLN brutto (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie).

2. Warunki realizacji szkolenia:
a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia określonej w Regulaminie minimalnej liczby uczestników.
b) W przypadku odwołania odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.
c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem szkolenia w sposób określony w Regulaminie. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia przez Wszechnicę UJ Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

4. Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie: Regulamin

 

W razie problemów proszę o kontakt z Karoliną Kaduszkiewicz:
tel: 512 083 717
email: karolina.kaduszkiewicz@wszechnica.uj.pl