Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji
Formularz zgłoszeniowy

Termin

KONFERENCJA
wtorek, 24 października 2017

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE
poniedziałek, 23 października 2017
środa, 25 października 2017

Miejsce

KONFERENCJA
Hotelu Vienna House Andel’s Cracow
ul. Pawia 3 w Krakowie
Zobacz stronę

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE
siedziba Wszechnicy UJ
ul. Sławkowska 10 w Krakowie
Zobacz stronę

Warianty uczestnictwa

Koszt udziału (według wybranego wariantu uczestnictwa)

Uwagi

Dane Uczestnika

Faktura

Inne informacje

Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem rezerwacji miejsca w wydarzeniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
2. Opłatę za udział należy uiścić w terminie do 7 dni od dnia wypełnienia formularza.
3. Rezygnację z udziału należy zgłosić do dnia 14 października 2017 drogą mailową na adres: magdalena.krakowska@wszechnica.uj.pl. W przypadku nieodwołania rezerwacji w tym terminie, opłata nie zostanie zwrócona.
4. Wszechnica UJ nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych, etc.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją konferencji przez Wszechnicę UJ Sp. z o. o. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

 

 

Kontakt:
Szymon Kurzyk
tel: 519 674 533
email: szymon.kurzyk@wszechnica.uj.pl