Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

Please select a valid form

 

Kontakt:
Szymon Kurzyk
tel: 519 674 533
email: szymon.kurzyk@wszechnica.uj.pl