Szkoła Coachów online – spotkanie

Szkoła Coachów online - spotkanie

Termin

4 czerwca, godz. 18:00 - 19:30

Dane Uczestnika

Inne informacje

Warunki realizacji zamówienia

1. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
2. Jeśli pomimo zgłoszenia Państwa udział nie będzie możliwy, prosimy o niezwłoczną informację drogą mailową na adres: joanna.kudla@wszechnica.uj.pl lub telefonicznie: 512 083 717.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją spotkania. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) o ochronie danych osobowych (RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


W razie problemów proszę o kontakt z Izabelą Górską
tel: 506 006 087
email: izabela.gorska@wszechnica.uj.pl