Trening interpersonalny

Trening interpersonalny

Termin

Cena

Wszechnica UJ zastrzega sobie prawo do zmiany terminu treningu i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności finansowej względem Uczestników.

Dane Uczestnika

Faktura

Dane do przelewu:

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.,
ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków
Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
nr rachunku: 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu.

Inne informacje

Warunki realizacji zamówienia

1. Rezerwacja miejsca: Warunkiem rezerwacji miejsca na szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz wniesienie opłaty w wysokości 500 PLN, tj. 615 PLN brutto (opłata rezerwacyjna jest wliczana w całkowitą opłatę za szkolenie).

2. Warunki realizacji treningu:
a) Trening zostanie zorganizowany pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników;
b) W przypadku odwołania treningu Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.;
c) Bezkosztowa rezygnacja z treningu może nastąpić w terminie najpóźniej do 15 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem treningu. W przypadku rezygnacji po tym terminie opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi, a Uczestnik zobowiązany jest do poniesienia opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane do: podwykonawców Wszechnicy UJ Sp. z o. o., zewnętrznej obsługi księgowej, zewnętrznej obsługi informatycznej, hostingodawcy, firm kurierskich. Zebrane dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt do administratora: jakub.skrzypek@wszechnica.uj.pl. Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

4. Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie: Regulamin

W razie problemów prosimy o kontakt z Magdaleną Pęcak:
tel: 508 140 650
e-mail: magdalena.pecak@wszechnica.uj.pl