Warsztat Group Relations

Warsztat Group Relations
Przywództwo i autorytet w zmieniających się organizacjach

Termin

Kraków, 28-30 września 2020

Cena

Dane Uczestnika

Faktura

Dane do przelewu:

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o.,
ul. Sławkowska 10, 31-016 Kraków
Alior Bank S.A., ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
nr rachunku: 69 2490 0005 0000 4530 2252 9321
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko, Nazwa kursu.

Inne informacje

Warunki realizacji zamówienia


1. Warunki realizacji szkolenia:
a) Szkolenie zostanie zorganizowane pod warunkiem zgromadzenia minimalnej liczby uczestników.
b) W przypadku odwołania szkolenia Wszechnica UJ dokonuje zwrotu wniesionych opłat, lecz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty związane z rezerwacją biletów, pokoi hotelowych itp.
c) Bezkosztowa rezygnacja ze szkolenia może nastąpić najpóźniej do 25 maja 2020 roku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w niniejszym zgłoszeniu do celów związanych z organizacją, obsługą i realizacją szkolenia. Administratorem danych osobowych jest Wszechnica UJ Sp. z o.o., Kraków, ul. Sławkowska 10, 31-016. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 IV 2016 (RODO). Dane osobowe będą przekazywane kadrze szkoleniowej Wszechnicy UJ Sp. z o. o., firmom odpowiadającym za wydruk i wysyłkę materiałów niezbędnych do wykonania danej usługi, zewnętrznej obsłudze księgowej, zewnętrznej obsłudze informatycznej, hostingodawcy. Dane osobowe udostępnione zostaną na potrzeby audytu. Zebrane dane będą przekazywane do Kanady, dla celów realizacji usługi. Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych zapewnionej w ustawie kanadyjskiej o ochronie informacji osobowych, Kanada została uznana za za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do dostępu, poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych osobowych, oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Zbieranie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Dane będą przechowywane do 6 lat w oparciu o przepisy o księgowości lub dłużej w oparciu o art. 17 pkt 3 ust. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.

3. Uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich dniach warsztatu.


W razie problemów proszę o kontakt z Izabelą Górską
tel: 506 006 087
email: izabela.gorska@wszechnica.uj.pl